Ez a Te Életed…

Az élet nem arról szól, hogy jó, vagy rossz lapokat osztanak neked, hanem arról, hogy jól, vagy rosszul játszod ki azokat, amelyeket a kezedben tartasz! “

 

 

 

                                                                Lévay T. Erzsébet

                                                           

                                                                  lélekgyógyász

                                                   asztrológus-természetgyógyász

 

                                                               + 36 70 610-0311

 

                                                           szazevigelj@gmail.com 

 

 

A boldogsághoz vezető út a megfelelő önismerettel kezdődik…ebben segíthetek
Párkapcsolati problémád van? 
- szeretnéd megoldani?
Mindig ugyanazt a típust vonzod be?
Elakadtál, de szeretnél tovább lépni?
Érdekel a jövőd? Akarod tudni a lehetőségeidet?

Keress meg engem, s megkapod a válaszokat…

 

NAGYAPÁM TANÍTÁSA

 

- Idefigyelj – mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni se tudsz! Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség, hadd hívjam a doktort?!
Elmondtam neki szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel.

- Idefigyelj – mondta. – Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, Wassok nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is! Érted?
- Értem – hebegtem megrendülve.

- Dehogyis érted – csapott le reám a szava -, de elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod. Visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. S ez az idő! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs, eltelt, vége. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad. Érted?
Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek – akkor már ott vagyok öt perccel azelőtt, még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokáimat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki öt percet késik, az öt percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha.

- A megbízható embert még ellensége is tiszteli – mondta volt nagyapám -, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfú a szél…

(WASS ALBERT)

 

 

 

Norbert Heimnek: a sasról

 

Ime, a sas története, Csáki István fordításában :
” Fajában a sas rendelkezik a leghosszabb átlagos élettartammal. 70 évig is élhet. Ám kemény döntést kell hoznia ahhoz, hogy elnyerhesse ezt az életkort.
40 éves korában , hosszú, hajlékony karmaival már nem tudja megragadni a táplálékául szolgáló zsákmányt. Hosszú, éles csőre meggörbül . Elöregedett, nehéz szárnyai, a vastaggá vált tollak hatására ,akadoznak a mellén. Ekkor a sas két lehetőség közül választhat : vagy elpusztul, vagy egy 150 napig tartó változás fájdalmas folyamatán esik át.
Ha a másodikat választja, akkor egy hegy csúcsára kell repülnie és a fészkén kell ülnie. A csőrét a sziklához ütögeti ,míg csak teljesen ki nem szakad a helyéből. Ezután kivárja, hogy kinőjön az új csőre. Majd , egyenként kiszaggatja a karmait . Amikor új karmai kinőnek, elkezdi tépni régi tollait . Öt hónappal később sor kerül újjászületésének híres repülésére és a sas még további 30 évig él.

Tanulságok :
Gyakran szükséges, hogy a túlélés érdekében véghezvigyük a változás folyamatait. Néha fontos megválnunk régi emlékeinktől, szokásainktól. Mert csak a múlt hordalékától megszabadulva használhatjuk ki a jelent. ”

Van az élet…és van a lét

 

Sokan azt gondolják, mindkettő ugyanazt jelenti. Hát ők azok, akik nem tudják, mit is jelent: élni. Pedig hatalmas a különbség. Hiszen minden élőlény létezik, de nem mindegyik él. Az állatok, növények pontosan ugyanazt teszik mind. Léteznek. Minden nap végzik a megismételt dolgokat, pontosan, rend szerint. Nem lélek vezeti őket, hanem az ösztön. Ami beléjük van program

ozva. Ha láttál egy verebet, ismered valamennyit. A rózsák egyformán csodálatosak, gyönyörűek. A napraforgók mindegyike ugyanakkor emeli fel fejét, és ugyanakkor hajtja le. Csak az ember képes arra, hogy a többitől különböző életet éljen. De ehhez valóban élni kell, nem csak fizikai, hanem sokkal inkább lelki értelemben. Aki így él, az egyedi, megismételhetetlen, összehasonlíthatatlan és pótolhatatlan. És kiismerhetetlen. Ezért megunhatatlan. Minden nap ad magából valamit, ami más. Minden nap azért ébred, hogy éljen, hogy tegyen valamit, ami más, mint az előző napi volt. Hogy még többet lásson a világból, még többet érezzen a szeretetből. És még többet adhasson ebből másoknak is. Csak így, és csak ezért érdemes. Így több évet élsz, mint amennyit a naptár mutat.És létezik ilyen élet. /Csitáry-Hock Tamás/

 

Mit bánnak a leginkább a haldoklók?

 

 

Egy végstádiumú betegekkel foglalkozó ausztrál nővér összegyűjtötte, hogy a haldoklók mit bántak leginkább életük végén. A férfiak leggyakrabban azt sajnálták, hogy túl sok időt töltöttek munkával.

1. Bárcsak lett volna bátorságom a saját életemet élni, nem pedig a mások elvárásainak megfelelni.

2. Bárcsak ne dolgoztam volna olyan sokat.

3. Bárcsak lett volna bátorságom az érzéseim kimutatására.
4. Bárcsak ne hanyagoltam volna el a barátaimat.
5. Bárcsak megengedtem volna magamnak, hogy boldogabb legyek.

 

 Osho: Bátorság

Ne próbáld megérteni az életet. Éld meg! Ne próbáld megérteni a szeretetet. Vesd bele magad a szeretetbe! így ismered meg, és ez a megismerés a tapasztalásodból ered majd.

Ez a tudás sosem fogja elpusztítani a rejtelmeket; minél többet tudsz, annál jobban tudod, hogy mennyi minden vár még megismerésre.
Az élet nem probléma. Ha problémaként tekintesz rá, rossz úton közelítesz felé. Az élet rejtély, amely arra vár, hogy megéld, szeresd és megtapasztald.
A szüntelenül magyarázatokat kereső elme valójában rettegő elme. Az erős félelem miatt akar mindenre magyarázatot találni. Semminek se mer nekivágni addig, amíg nem kap róla magyarázatot. Csak akkor érzi, hogy ismerős területen jár, amikor már ismeri a földrajzát, amikor térképpel, útikönyvvel és menetrenddel felszerelkezve haladhat út rajta. Sosem hajlandó ismeretlen, még felfedezetlen vidékre indulni térkép, útikönyv nélkül. Pedig az élet éppen ilyen terület, és nem lehet róla térképet készíteni, mert szüntelenül változik. Minden pillanat most történik. Nincs semmi régi a nap alatt, én mondom neked: minden új. Az élet hihetetlen lendület, maga az abszolút mozgás. Csak a változás állandó, csupán a változás nem változik soha.
Minden más szüntelenül változik, ezért nem kaphatsz hozzá térképet; mire elkészülne, már el is avulna. Mire a térkép hozzáférhetővé lesz, már haszontalanná válik, az élet már más nyomon halad. Már új játékba kezdett. Térkép segítségével nem birkózhatsz meg az élettel, mert az nem mérhető, és útikönyvek forgatásával sem birkózhatsz meg vele, mert azok csak mozdulatlan dolgokhoz használhatók. Az élet nem mozdulatlan – hanem dinamizmus, folyamat. Nem birtokolhatsz térképet róla. Nem mérhető, hanem határtalan rejtély. Ne követelj magyarázatokat.
És ezt nevezem én az elme érettségének: amikor valaki eljut arra a pontra, hogy immár kérdések nélkül szemléli az életet, és egyszerűen elmerül benne, bátran, félelem nélkül.

” Az ember azzá válik, amit tesz.

A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek bennünket, a rossz tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók, lenni, hogy ez által jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá.

Tetteink meghatároznak minket. ”

/Böjte Csaba/

 

 

1. Ami ma vagy, tegnapi gondolataidból ered, és amit most gondolsz, holnapi
életedet formálja. Életünk az elménk teremtménye. Ha az ember tisztátalan elmével
szól vagy cselekszik, a szenvedés úgy követi, mint a kocsiba fogott igásállatot
a kerék.
2. Ami ma vagy, tegnapi gondolataidból ered, és amit most gondolsz, holnapi
életedet formálja. Életünk az elménk teremtménye. Ha az ember tiszta elmével
szól vagy cselekszik, az öröm úgy követi, mint saját árnyéka.

 

/Dhammapada/

 

 

A jövőnek sok neve van:

a gyenge úgy hívja, elérhetetlen,
a gyáva úgy, ismeretlen,
a bátor lehetőségnek nevezi.

/Victor Hugo/

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!