«

okt 16

Fényküldöttek, fényharcosok…

Ezek azok a képességek, melyeket önként vállaltunk fel, hogy gyógyíthassuk a Földet és lakosságát az ezredforduló kritikus évtizedeiben. Próféciák előre jelezték jöttünket és most eljött az ideje annak, hogy betöltsük küldetésünket! A világ sorsa múlik rajtunk!

Dr. Doreen Virtue: Fényküldöttek útja c. könyvéből

Kik azok a fényküldöttek?
Azok az emberek, akik a spiritualitás útját járva emelkedett  tudatosságukat sugározzák szét a környezetükbe. Ez legtöbbször a túláradó nyugalom, béke és harmónia érzése. Ezek az emberek csupán a létezésükkel megváltoztatják mindazokat a környezetükben, akik még túlsúlyban az automatikus elmereakciókkal és a személyes játszmák csapdájával küszködnek.
Az eredeti elnevezés az angol “lightworker” , azaz “fénymunkás” szóból származik, melynek egy elterjedtebb magyar változata lett a “fényküldött” megnevezés. Az elnevezés az emberek egy azon csoportjára vonatkozik, akik jelen földi életüket a bolygó és az emberiség megsegítésének szentelik.
Nem áldozatot hoznak, mert nem annak érzik, amit tesznek. Sokkal inkább belső késztetéseik révén indulnak el – ki előbb, ki utóbb – egy olyan úton, amin aztán már nem lehet megállni,amiről nem tudnak visszafordulni (és itt jegyzem meg, nem is akarnak…).
Hiszen ha ráébrednek vagy egyszerűen csak érzik, hogy többre hivatottak, akkor már elkezdik tudatosan keresgélni helyüket az életben.
Akadnak olyanok közöttük, akik maguktól ébrednek rá feladatukra, de akadnak olyanok is , akik érzik, hogy tenni kell valamit, de csak homályos vágyak, érzelmek csillannak fel szívükben-lelkükben. Ilyenkor érdemes keresni egy “segítőt”, aki kapcsolatot képes létesíteni az “égiekkel” és közvetíteni tudja üzeneteiket az ébredező léleknek életfeladatáról. Persze nem jósokra, önmagukat spirituális tanácsadóknak kikiáltó ál-segítőkre gondolok.
Az ébredezők egy idő után érzik, tudják, ki az, aki nekik valóban helyes útmutatásokkal fog szolgálni . Ha intuicióikra hallgatnak, megtalálják a megfelelő személyt. Lehet, hogy csak egy utolsó megerősítésre vár a fényküldött (aki gyakran ekkor még nem is tudja magáról, hogy az), hogy jó úton jár… és szárnyalni kezd.
Teszi a dolgát, mert TENNIE KELL !!! Miért? Néha maga sem érti, nem tudja, de halad előre, mint egy buldózer. Először maga is tanul: az életből, tanítóktól, tanfolyamokon, könyvekből. Majd gyógyítóvá, tanítóvá, segítővé válik. Szinte észrevétlenül átalakul az élete. Boldogabb, kiegyensúlyozottabb lesz és ezt sugározza környezete felé is. Először szűkebb, majd tágabb környezetében is beindulnak a pozitív változások.
De ne gondold, hogy a fényküldöttek valamiféle különleges, kiváltságokkal bíró teremtmények . Ugyanolyan egyszerű emberek, mint bárki más. Élik mindennapi életüket, vannak problémáik, küzdelmeik. Időnként ők is elkeserednek, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy elképzelték. De nincsenek egyedül, mindig van mellettük éppen ott és akkor egy másik társuk, aki nem hagyja, hogy letérjenek a helyes útról, amit maguknak választottak (talán ez is az égiek segítsége ?).
Egyszer lent, másszor fent…de mindig csak előre tekintve érdemes élni és cselekedni. A fényküldöttnek már az is öröm, ha egyetlen ember életében pozitív változásokat tud előidézni. Hiszen hatással vagyunk egymás életére és ha egy folyamat elindul, nincs megállás. Egyre jobbá és jobbá teszi a fényküldött önmaga és szűkebb-tágabb környezete életét.
A fényküldöttek egy idő után egymásra találnak, megérzik egymásban a tüzet, lelkesedést, segíteni akarást, a bolygó és azon élő minden élőlény testi-lelki gyógyítása iránti vágyat. Egyre inkább laza csoportosulásokat alkotnak, hogy egy ügyért együtt cselekedjenek, ha kell.

Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott, így a csoporton belül megtalálja a maga helyét. Itt ne “szektásodásra” gondoljatok. Szó sincs erről. Ha egy fényküldött-csoport munkájában valaki részt akar venni, azt kizárólag saját akaratából, kényszer nélkül és örömmel teszi.
Az élet minden terén igaz, hogy az összefogásnak van az eredménye. Földünket és az emberi civilizációt is csak az összefogás mentheti meg, ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása és közös munkálkodása a jövőért és felemelkedésért.
Napjainkban az idő múlása felgyorsult, folyamatos a változás, átalakulás, így a már életfeladatukra ráébredt és még ébredező fényküldöttek is egyre jobban érzik a belső késztetést, hogy tegyék a dolgukat, amiért leszülettek közénk…ha Te is fényküldött vagy, nem véletlenül olvasod e sorokat, hiszen ott munkál Benned is a vágy, hogy segíts: először is önmagad gyógyítod (legfontosabbnak tartom, hogy szeresd Önmagad!) , majd a többi ember, állatok, környezeted jobbá tételén kezdesz munkálkodni.
Olyan dolgokat teszel, amiket addig nem tettél. Nem érted miért teszed, miért lesz számodra olyan fontos a környezetvédelem, az otthontalan állatok védelme, elesett embertársaid felkarolása? Csendesedj el, meditálj, meglátod, megkapod a választ. De ne sürgesd az égieket, a válasz csak akkor fog érkezni, ha már valóban felkészült vagy életfeladatod beteljesítésére.
Ekkor tudni fogod, mi a dolgod: egy gondolat, egy élethelyzet vagy akár egy találkozás valakivel fogja megmutatni Neked a helyes utat. Lépj rá erre az ösvényre ! Ez a TE UTAD, amit csak TE járhatsz végig! Ne félj, most kezdődik igazán a VALÓDI ÉLETED, amitől boldog leszel!

Fényküldöttek Útja

Spirituális hatalmunk fölébresztése a lelki tudás és a bolygó-gyógyítás megvaló¬sításáért

A Végtelen Életben, létezésünk színterén, minden tökéletes, teljes és egész. Ilyen lelki, szellemi lényünk valódi természete. Születésünkkor még tudtuk ezt az igaz¬ságot. Azóta mégis az anyagi test és kör¬nyezet hatása alatt sokan megfeledkez¬tünk róla. Lehet, hogy olyan szülők ne¬veltek fel, akik megtanultak félelemmel, rettegéssel tekinteni az életre. A félelem sok generációra visszavezethető. Szüleink, nagyszüleink, dédszüleink egyaránt elveszíthették ezt az Örök, bizalommal telített isteni igazságot. Félelemmel telt emberek között élve ne¬künk magunknak is könnyen megsza¬kadhat kapcsolatunk azzal a lelki lénnyel, akik valójában vagyunk. Valójában az Élet Csodálatos, Égi Megnyilvánulásai vagyunk, és még anyagi testbe születve is hatalmas lehetőségeink vannak. Nem is sejtjük micsoda képességek és lehetőségek rejlenek bennünk.

A képesség, hogy gyógyító munkát végezzünk, mindannyiunk öröksége. Ez egy természetes folyamat. Egyesek úgy beszélnek a “kézrátételről”, mint valami szokatlan és különös dologról. Pedig, ha valamelyik testrészünk megsérül, azonnal odatesszük a kezünket, hogy enyhítsük a fájdalmat. Mindenki így tesz, mert ez a természetes. Így kellene tekintenünk a gyógyítás minden formájára. Ha valaki késztetést érez bármilyen gyógyító tevékenységre, üzenetek átvételére, akkor tudnia kell, hogy valójában megvannak benne az ehhez szükséges alapvető képességek. Bátorítani kellene minden leendő gyógyítót és látót, hogy kövessék álmaikat, fejlesszék, figyelemmel kövesség meditatív intuícióikat és tanuljanak meg mindent a gyógyítási módszerekről, a test és lélek egymásra hatásának tudományáról.

Az ember mágikus lény, gondolataink olyan hatalmas erővel bírnak, hogy megteremtik életünk körülményeit. Gondolkodásunk magunkról, másokról, és az életről óriási mértékben befo¬lyásolja életünket. Amit kiárasztunk magunkból, legyen az gondolat, szó vagy tett, az mindig visszatér hozzánk. A harmonikus, derűs élet feltételei akkor valósulnak meg, ha tudatunkban folyamatosan ápoljuk, fejlesztjük, óvjuk a harmóniát. Szeretetteljes gondolatkörnyezetet kell teremtenünk belül, és harmóniát rezgő környezetet a külső térben és időben. Ez jellemzi a fényküldöttek természetét. Elég csupán harmonikus lelki emberré válni, nincs nagyobb ajándék a szenvedő emberiségnek, mint a kibontakozott, harmóniát, gyógyító erőket árasztó fény¬küldött. Sosem leszünk képesek segíteni e bolygó gyógyulásában, ha folyamatosa kritizálunk, elítélünk más embereket, helyzeteket, eseményeket. Ahhoz, hogy valódi gyógyítók legyünk, mentális energiánkat arra kell összpontosítanunk, hogy meglássuk a pozitívumot mindenben, bármilyen képet is tár elénk a valóság.

Néha az ember úgy érezheti, hogy ő maga annyira jelentéktelen, egy ilyen globális gyógyító munkához, ám jusson eszébe, hogy igaz önvalónk, és Isten a gyógyító erő forrásai. Az anyagi, testi önmagunkba vetett bizalomnak semmi köze nincs a gyógyításhoz. Mindannyian egy hatalmasabb erőre támaszkodunk. Amikor kapcsolatba lépünk ezzel az erővel, akkor járjuk a Fényküldöttek örök útját és akadálytalanul megtörténhetnek a csodák.

Gyakran előfordul azonban, hogy az anyagközpontú földi életforma egyfajta amnéziát teremt a fényküldöttekben. Elfeledkeznek tökéletes, isteni identitásukról, és arról a képességükről, hogy csodálatos módon segíthetnének a Földnek, és minden élőlénynek. Amikor a fényküldöttek megfeledkeznek igaz természetükről és céljukról, elveszettnek érzik magukat és félnek.

Fényküldöttek azok, akik születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygónak és lakóinak kigyógyulni a félelemből és következményeiből. Minden Fényküldött szakrális feladattal érkezett. Céljuk a Föld, az emberek gyógyítása és tanítása. Te magad is Fényküldött vagy, ha: – késztetést érzel mások gyógyítására, – szeretnél megoldást találni a Föld szociális és környezetvédelmi problémáira, – hiszel abban, hogy spirituális úton minden helyzet megoldható, – voltak már misztikus tapasztalataid, pl.: előre megéreztél dolgokat vagy találkoztál angyali lényekkel, – kemény élettapasztalataid voltak, melyek összetörték isteni tökéletességbe vetett hitedet, – a világ gyógyításához első lépésként saját életedet akarod meggyógyítani, – késztetést érzel arra, hogy gyógyítási tapasztalataidról írj és taníts másokat, – tudod, hogy egy magasabb cél érdekében vagy itt, még ha nem is tudod pontosan mi az vagy hogyan tudnád megvalósítani.
A Fényküldöttek a Föld különböző tájain most kezdenek ráébredni arra, miért jöttek el a Földre. Belső hívást hallanak, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez a hívás az emlékeztető arra, hogy itt az ideje abbahagyni az anyagi álmokkal való játszadozást és munkához kell látni. Sok Fényküldött fedez fel önmagában spirituális adottságokat, pl. a szellemi lényekkel való kommunikáció, illetve a spirituális gyógyítás képességét.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!