«

»

szept 01

Mi is az a karma? Reinkarnáció…

A karma örök törvénye

A karma szó napjainkban annyira elcsépelt kifejezéssé vált, hogy csaknem közhellyé változtatta az élet egyik legszentebb és legfontosabb törvényét. Bámulatos, hogy a nyugati világban nemrég még egyáltalán nem ismerték ezt a szót, ma pedig már kávéházakat neveznek el róla!

A karma szó a szanszkrit ’kr’ tőből származik, jelentése: „tenni, csinálni”. Más meghatározások szerint „tettet” vagy „cselekedetet”, esetleg „akarást” is jelenthet. Vagyis a karma valamennyi cselekvési formával kapcsolatban áll: lehet fizikai, szellemi vagy érzelmi. A karmával mindig együtt jár gyümölcse, a vipáka vagy phalam (a régi tettek eredménye). A kifejezés mindennapos használata során jelentése kiterjedt minden tettre és annak a következményére.

Az ok-okozat törvénye egyszerűen azt állítja, hogy minden egyes cselekedetünknek elkerülhetetlenül következménye és hatása van. A Bibliában a „ki mint vet, úgy arat” törvényeként jelenik meg. Más szavakkal: ha hagymát ültettünk, akkor nem paradicsomot, hanem hagymát fogunk termeszteni. A fizikában Newton 3. törvénye felel meg ennek, amely szerint két test kölcsönhatása során mindkét testre azonos nagyságú, egymással ellentétes irányú erő hat.

A karma egyensúlyba hozza, összehangolja az életet. Az élet természetes állapota a harmónia. Isten maga a harmónia. Ártalmas cselekedeteinkkel megzavarjuk a természetes állapotot. Negatív megnyilvánulásunk végiggyűrűzik az életünkön, nyomot hagy, azután visszajut a feladóhoz. A tóba vetett kő képe nagyon jól érzékelteti ezt a jelenséget. Amikor csendes kis tavunkba követ hajítunk, a hullámok kigyűrűznek a partra, majd visszafordulnak a tóba. Ez történik a tetteinkkel is. Meglebegtetik életünk szövetét, azután visszaverődnek róla. Amint ez a disszonáns energia mozgásba lendül, fájdalmas hangolási folyamat kezdődik, és addig tart, amíg helyre nem áll a harmónia.

Alkotó, hasznos cselekedet végrehajtásakor szintén érvénybe lép a karma törvénye, csakhogy egészen más eredménnyel. Az is átvonul az élet kárpitján, ha az élet természetes törvényeivel összhangban cselekszünk, de a jó energia nem bontja meg a harmóniát, hanem továbbterjed, és az örökké táguló kozmikus, teremtő folyamatot erősíti. Az isteni életet gyarapítjuk, és az áldás sokszorosan visszaszáll ránk!

Ebből a szempontból az igazság az élet természetes törvényeinek érvényesítése. Ez az igazság valódi ismérve. Nem a büntetés vagy a jutalmazás a cél. Inkább a hangzavarról és a harmóniáról van szó. Ezért nem érdemes életünk felszínes igazságtalanságain bánkódni. Az élet kérlelhetetlenül visszaállítja a természetes állapotot. Csak az a baj, hogy nem tudjuk, mikor.

Minden gondolat, szó, érzelem, elhatározás és cselekedet karmát teremt. Kiterjedhet az egész életünkre. Lehet karmánk a család, a pénz, az egészség, a kapcsolat területén. Létezik személyes karma, lelki karma, tudati karma, érzelmi karma, nemzeti karma, faji karma és világkarma. Rengeteg ok-okozati kölcsönhatás működik! Szerencsére fáradhatatlan segítséget kapunk karmánk ledolgozására. Noha senki nem végezheti el a munkát helyettünk, hatalmas spirituális erők kormányoznak életünknek ezen a kényes területén.

A karma jóllétünk alapja. Amikor akarva-akaratlanul megszegünk egy spirituális törvényt, számolnunk kell a természetes következményekkel. Amikor újra és újra megszegjük ezeket a törvényeket, a saját kárunkon kezdjük felismerni a működésüket. A karma törvényét a szeretet hozta létre, mégpedig azért, hogy fejlettebb lények legyünk, és felfedezzük nagyszerű célunkat. A karmát nem azért teremtették, hogy tönkretegyen vagy megbüntessen minket, hanem azért, hogy mindig segítségünkre legyen a fejlődésben. A karma törvénye nélkül nem növekedhetnénk, nem juthatnánk el vágyaink égi világába.

 

Mi a reinkarnáció?

A reinkarnáció az ismétlődő születés és halál folyamata, mely során a lélek életeken keresztül egyik testből a másikba vándorol. A reinkarnáció szerint a lélek örök, a fizikai test csak átmeneti.

Amikor valaki meghal, akkor csak a sűrű, fizikai teste hal meg, maga a lélek az egy új testbe költözik a léleknek megfelelő karma szerint.

Miért van szükség az újraszületésre?

Az újraszületés mozgatóereje a vágy. Amit előző életeinkben nem oldottunk meg, az megoldásra, vagyis újra leszületésre, jóvátételre vár. Amit pedig ebben az életünkben nem tudunk megvalósítani, azt továbbvisszük magunkkal és egy új életben kell megvalósítanunk. A karmánk elől nem lehet és nem is tudunk menekülni.

Az újraszületés célja, hogy a lélek mindig változatos életsorsokon menjen keresztül, így lelkileg-szellemileg is tud fejlődni, ezért minden inkarnációban más-más földi környezetet és életsorsot kap a lélek. Lehetünk így férfiak, nők, szegények és gazdagok, leszülethetünk Amerikában, Európában vagy Ázsiában stb.

Mi történik két élet között?

A tibeti buddhisták szerint a lélek az úgynevezett bardo-ba kerül, ami köztes létet jelent. Bővebben erről a Tibeti Halottas könyvben lehet olvasni.

Miért nem emlékszünk rá, hogy mit vállaltunk?

A lélek odafenn megválasztja magának a segítőivel azt, hogy mit szeretne a jelen életében megtapasztalni, s ezt milyen életkörülményekkel. A lélek tudata a Földre érve elhomályosul, így már nem emlékszik arra mit vállalt, s sokan csak lázadoznak ellene, holott mindent saját maga választott.

A tudatalatti emlékszik mindenre, amit korábban már megtapasztalt, de nem véletlenül borul a felejtés homálya a tudatos elmére. Ha az összes előző életének tapasztalataira emlékezne a lélek, képtelen lenne azt feldolgozni. Gondoljunk csak bele, hogy az adott élet egy-egy traumáját sem tudjuk sokszor feldolgozni, mi történne, ha több előző élet hasonló kellemetlen emléke zuhanna ránk? Nem bírnánk elviselni.

Mi történik a halál után?

A halált követően a lélek visszanézni jelen életének eseményeit, s megtudja azt is, hogy mi volt az az életfeladat, amit a leszületésekor vállalt, s hogy azt milyen mértékben teljesítette. Itt senki más nem mond ítéletet, csak a lélek saját maga. Azt tudni kell, hogy odafenn mindenki szeretettel és megértéssel fogadja a lelket.

Ha nem olyan volt az életünk, mint amilyet elterveztünk, akkor a lélek szeretné ezt jóvátenni, ezért szeretne minél több dolgot magára vállalni a törlesztés érdekében.

A lélek a segítők közreműködésével megalkotja következő inkarnációjának vázlatát, hogy hova és milyen korba szülessen, melyik szülőpárt válassza, milyen családban szülessen, milyen személyek vegyék körül, s azokkal milyen kapcsolatban legyen, s a legfőbb sorspontokat is megbeszélik.

Miután ez megtörtént, a lélek megvárja az adott időpontot és leszületik a Földön a megfelelő helyen és családban.

Hogyan segít a szenvedés és a megtapasztalás bennünket?

Az élet célja a fejlődés, szenvedés nélkül pedig nincs fejlődés. Ha elkövetünk egy hibát, akkor az mindig bizonyos következményekkel jár együtt, amelyet saját bőrünkön tapasztalunk meg. Ez a tapasztalat hozzásegít bennünket ahhoz, hogy ezt követően a hibát máskor ne kövessük el. Azonban ez nem mindig szokott így alakulni.

Mi a szabad akarat?

Minden ember szabad akarattal születik, maga választja meg a születése körülményeit és az életét meghatározó legfőbb eseményeket. Minden ember a maga szerencséjének a kovácsa. Mindenki maga alakítja a sorsát és magára mér csapásokat, nem pedig a Jó Isten. Szabad akarattal tesszük azt, amit teszünk és ennek a következményei hatnak ránk, s itt jutottunk vissza a karma fogalmáig, vagyis az ok-okozati törvényig. Ha szabad akaratunkkal mások szabad akaratát nem sértjük, akkor jól éltünk vele és pozitív karmákat szerzünk, ellenkező esetben újabb negatív karmamagokat szórunk el.

S álljon itt Buddhától egy idézet:

„Itt van ez a mécses. Hajnalig dolgoztam a fényénél. Reggel eloltom. Este újra meggyújtom. Az edény ugyanaz, az olaj ugyanaz, a kanóc ugyanaz, de ugyanaz-e a láng, ami felgyullad a következő éjszakán?”

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!