«

»

aug 31

Pénzért, vagy ingyen?

 • Itt egy érdekes írás az egyik legnagyobb spirituális
  tanítónktól, Drunvaló Melchizedektől, igen tanulságos!

  Ellenszolgáltatás spirituális tanításért?
  Így kezdtem a tanítást

  Majdnem 20 éve már, hogy arra kértek a vezetőim, hogy adjam tovább
  mindazt, amit tanítottak nekem az azt megelőző 12 év során. Nem is
  gondoltam a 12 év tanulással töltött év alatt, hogy egyszer majd erre
  fognak kérni. Így a felkérés a meglepetés erejével hatott.

  Sőt, sokkoló erejû volt. Olyannyira, hogy az elején nemet mondtam rá.
  Nem akartam az életemet a nagyközönség elé tárni. Csak magamra
  gondoltam. Aztán a következő, nagyjából 2 hétben, a vezetőim
  elmagyarázták a Spiritualitás Törvényének azon részét, ami azt mondja,
  hogy ha spirituális ajándékot kapunk, azt nem tarthatjuk meg
  magunknak. Meg kell osztanunk másokkal is. Miután megláttam a
  tanításaikban rejlő igazságot, vonakodva ugyan, de beleegyeztem, hogy
  továbbadom a tanultakat.

  Amint nekiláttam, hogy előkészítsek egy kurzust a felemelkedést célzó
  Mer-Ka-Ma meditációról és a Szakrális Geometriáról – azon szakrális
  alakzatokról és arányokról, amik magát a Teremtést hozzák létre, azt
  amiben élünk – beleütköztem egy teljesen általános és mindennapi
  problémába. Kérjek pénzt a spirituális tudásért vagy adjam tovább
  ingyen?

  Ez egy olyan kérdés volt, amin előtte még sohasem gondolkodtam el. Nem
  tudtam, mit tegyek.
  Különböző spirituális tradíciók

  Az első gondolatom az volt — mivel felcseperedve katolikus iskolákba
  jártam -, hogy a tanítottakat ingyen kell átadnom. Sok keresztény úgy
  gondolja, hogy mivel Jézus ingyen tanította az embereket, így kellene
  tenniük napjaink spirituális tanítóinak is.

  Azonban az elmúlt 12 év során, a vezetőim több helyre is elküldtek
  engem szerte a világban, hogy különféle forrásokból tudjak tanulni, és
  azok a spirituális vezetők és tradíciók akikkel és amikkel
  találkoztam, külünböző módon álltak hozzá a spirituális tudás
  továbbadásáért kért anyagi ellenszolgáltatáshoz.

  Példának okáért, a tizenkét évből jónéhányat szufiként töltöttem el és
  a szufi hagyomány teljes ellentettje a keresztény tradíciónak. A
  szufik arra tanítottak, hogy spirituális tudást soha ne ajándékozzak
  csak úgy el. Azok a szufi tanárok, akiktől tanultam, úgy tartották,
  hogy igenis kell hogy legyen ellenszolgáltatás. Itt nem feltétlenül
  pénzbeni juttatásról van szó, de kell hogy valamiféle
  ellenszolgáltatás legyen, mert különben a diák nem fog órára járni.

  Elkezdtem elmélkedni e két ellentétes póluson, hogy megtaláljam a helyes utat.
  Mit tenne Jézus?

  Aztán Jézus jutott eszembe. Ha most élne, ugyanúgy hirdetné az igét
  mint 2000 évvel ezelőtt? És azonnal láttam a választ, hogy nem.
  Kezdésnek csak annyit, hogy manapság ezrek vagy akár csak néhány száz
  ember csoportosulása nagyvárosokban törvényellenes. Ha ezzel
  próbálkozna, Jézust azon nyomban letartóztatnák és megbüntetnék. És ha
  nem hagyna fel ezzel, börtönbe zárnák. Ahhoz, hogy legálisan nagy
  tömegeket gyûjtsön össze, menedzsereket kéne felvennie, akik intéznék
  a gyülekezési joggal kapcsolatos engedélyeket, az esemény helyszínéül
  szolgáló helyszínek bérleti szerződéseit, ami nagyon költséges. Ha más
  országokba is el akarna látogatni, útlevélre és repülőjegyre volna
  szüksége.

  Más szavakkal, ha Jézus tanítói tevékenységét 21. századi törvények
  szerint végezné, ő is szembesülne ugyanazzal a „pénz” kérdéssel,
  amivel napjaink spirituális vezetői szembesülnek. Így aztán egyszerû
  és gyakorlatias okokból, a spirituális tanítóknak igenis kell kérniük
  bizonyos összeget vagy kell találniuk valakit, aki fizeti a felmerülő
  költségeket. Bárhogy is legyen, a költségek az élet részei.

  Az első „valóság”, amivel szembesülnöm kellett, az a tagadhatatlan
  tény volt, hogy ha egy tető alatt akarok összehozni egy száz főből
  álló tömeget, akkor fizetnem kell a helyért. Semmi pénzem nem volt,
  így hogy tudtam volna kifizetni a hely bérleti díját? A fájdalmas
  felismerés az volt, hogy valamit fel kell hogy számoljak, máskülönben
  el sem fogom tudni kezdeni a tanítást.

  Minél jobban tudatára ébredtem, hogy mennyibe kerül összehozni egy
  szemináriumot – telefonköltségek, postai díjak, elektronikai és
  audio-vizuális berendezések, kihangosító rendszerek, repülőjegyek a
  különböző helyszínekre, és így tovább -, annál világosabb lett, hogy a
  tanítás pénzbe kerül, akár tetszik, akár nem.

  Ezen felül pedig, ha egy spirituális tanító az egész életét a tudás
  átadásának akarja szentelni – ahogy én is felkérést kaptam erre – még
  elegendő anyagi forrás kell hogy maradjon arra, hogy az ember a
  legalapvetőbb szükségleteit kielégíthesse – lakásbérlet, étel, stb.
  Mindezen elveket megfontolás tárgyává tettem és arra a felismerésre
  jutottam, hogy a szufik által említett ellenszolgáltatás igenis jogos.

  Vannak olyan spirituális szervezetek is, amelyek azt várják tőlünk,
  hogy minden anyagi javunkat adjuk át nekik még mielőtt tanítani
  kezdenének és olyanok is, melyek olyan magas összeget kérnek a
  tanításért cserébe, amit csak néhányan képesek megfizetni. Az egyik –
  a nevét nem adom meg – arra kérte a tanulókat, hogy több mint 100 000
  dollárt fizessenek be az információért cserébe. Ezek teljesen
  szélsőséges példák, és hitem szerint egytől egyig tévúton járnak.
  Becstelenség, amit tesznek.
  Ingyen átadás

  Aztán amikor elkezdtem a tulajdonképpeni tanítást, rájöttem, hogy
  bármilyen árat is határozok meg egy kurzus vagy tanfolyam kapcsán, az
  így is túl sok lesz egyesek számára. Vannak olyan szegénységben élők -
  leginkább a külföldről beszélek (USA-n kívül – a ford.) -, akik
  számára még a legjutányosabb ár is túl magas.

  Az első megoldás, amit erre a problémára találtam az volt, hogy ingyen
  előadásokat tartottam azoknak, akik azt nem tudnák megfizetni.

  És ez volt az a pont, amikor közvetlenül kezdtem megtapasztalni a
  szufi felfogás igazságtartalmát, hogy sohase adjak át tudást
  ellenszolgáltatás nélkül. Igazából soha nem értettem, hogy a szufik
  miért hittek ebben, de a válasz épp a szemem előtt bontakozott ki.

  Egyik előadás követte a másikat és én ingyen oktattam azokat, akik azt
  állították, hogy másként nem tudnának részt venni. És az volt a
  tapasztalatom, hogy pont ezek az emberek – akik ingyen vehettek részt
  az órákon – voltak azok, akik soha nem fogták fel a tanítások
  lényegét. Még azt is megfigyeltem, hogy ha valaki kifizette az előadás
  díját egy másik személy helyett, ugyanez volt a helyzet. Az „ingyenes”
  tanulók voltak azok, akik általában későn érkeztek és leléptek az
  előadás felénél. Ôk voltak, akik elaludtak óra közben vagy végig
  beszélgettek alatta. És ami még fontosabb, ők voltak azok, akik nem
  gyakorolták a meditációt, miután végetért a kurzus. A szufi okfejtés,
  hogy miért nem adunk át tudást ellenszolgáltatás nélkül, a napnál is
  világosabb volt.
  Igazságos csere

  Tehát mi volt a megoldás? Úgy döntöttem, hogy az ellenszolgáltatás a
  legfontosabb. Ha a tanulók ingyen kapják meg a tudást, az nem jelent
  majd nekik semmit, persze az ellenszolgáltatás nem kell hogy pénz
  alapú legyen. Pénz helyett, időt és energiát adhattak cserébe. Ily
  módon ösztönözték magukat a tanulásra és így vált jelentőségteljessé
  az átadott tananyag.

  Így azt mondtam azoknak, akik nem tudtak fizetni, hogy szabadidejükben
  végezzenek önkéntes szolgálatot valamelyik nagy jótékonysági
  szervezetnél, mint pl. a Vöröskereszt — elegendő időt (tíz dolláros
  óradíjat alapul véve), hogy ki tudják fizetni az oktatást – és akkor
  járhatnak ingyen az előadásra. Egy igazoló levelet kértem a
  jótékonysági szervezettől, hogy lássam megvan-e az adott óraszám.

  A mai napig ezt teszem. És ami igazán éredekes az az, hogy minden 50
  emberből csupán egy az, aki valóban él is az ajánlatommal! Habár
  munkanélküliek és az idejükből kitelne, mégis az derül ki, hogy szinte
  mindenki, aki ingyen akar részt venni a tanfolyamon, azt nem mély
  spirituális vágytól vezérelve tenné, hanem hogy „valamit kapjon
  semmiért cserébe”.
  Hogyan hat a hit az eredményre

  A spirituális tanításért cserébe adott fizetség matematikai
  mûveletének a másik oldala az, hogy amit a pénzzel kapcsolatosan
  igaznak vélünk, olyan lesz a végeredmény. Amikor először elkezdtem
  tanítani, úgy döntöttem, hogy 222 dollár 3 napra méltányos ár. Alig
  tudtam kifizetni belőle az összes felmerülő költséget, de ez az összeg
  tûnt számomra méltányosnak.

  Azonban a titkárnőm, aki szervezte a tanfolyamokat és beszélt is
  személyesen a potenciális jelentkezőkkel úgy gondolta, hogy az összeg
  felháborítóan magas. Bár láthatta a könyvelés alapján, hogy így is
  veszítünk rajta, mégis úgy gondolta, hogy a tanfolyam túl drága. Így
  minden alkalommal, amikor valaki regisztrált a tanfolyamra, az ő
  gondolatai átültetődtek a jelentkező elmélyébe. Elkerülhetetlen volt,
  hogy részletfizetési megoldást kérjenek. A végén több száz ember
  törlesztette apránként az összeget, ami lassan a csőd felé sodort
  minket.

  Aztán a titkárnőm egy másik államba költözött és felvettem helyette
  egy nőt, aki teljesen az ellenkezőjét gondolta annak, amit az elődje.
  Úgy vélte, hogy túl keveset kérek. Rábeszélt, hogy emeljem meg az
  összeget 333 dollárra. És mivel hitt abban, hogy az összeg reális,
  attól a pillanattól kezdve, hogy megérkezett, egyetlen ember sem
  tartott igényt részletfizetésre. Egy sem!

  A történet világosan rámutat arra, miképpen befolyásoljuk a
  végeredményt azzal, hogy mit hiszünk – még a pénzügyekben is
  (mellesleg, ez hasonlóan igaz egy gyógyítói prakszis esetében is – nem
  csak a tanítói munkára).
  A pénzügyi siker fontos

  Most, hogy közel húsz év tapasztalat áll mögöttem a spirituális
  tanítás javadalmazása témakörben, mindennél jobban hiszem, igenis
  kell, hogy legyen ellenszolgáltatás. Méltányos kell, hogy legyen, de
  az, hogy semmit nem kérünk a spirituális tanításért cserébe nem
  mûködik, sem a tanár, sem a diák számára.

  És az, hogy személyesen mit gondolunk a pénzről, nagyban befolyásolja
  majd az eredményt. A pénzzel kapcsolatos hiedelmeink végül
  meghatározzák majd, hogy sikeresek leszünk-e pénzügyileg vagy sem.

  Az anyagi siker viszont fontos, mert amíg ezt nem valósítjuk meg, a
  képességeink le lesznek korlátozva és nem tudjuk átadni másoknak azt a
  spirituális tudást amit Istentől kaptunk.

  Szeretetben és szolgálatban

  Drunvalo

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!