«

»

aug 20

Az Univerzum törvényei

Lelki törvények

 

Elgondolkoztál már azon, hogy bizonyos dolgok miért úgy és miért épp akkor történtek meg, ahogy? Tipikus kérdés ezzel kapcsolatban: “de miért pont velem történik mindez?

Brian Tracy szerint a világon minden bizonyos törvények szerint történik: pl. a fizika a fizika törvényei szerint működik, a számtan a matematika törvényei szerint működik, stb.
Az embert az különbözteti meg minden más élőlénytől, hogy az ösztönein kívül működik benne egy “lélek”, amely gondolkodik, érez, tervez, stb., és sokkal inkább ezek a dolgok határozzák meg emberi létünket, mintsem a fizikai valóságunk. Ezért mondhatjuk, hogy az ember egy lelki lény, amely szükségszerűen lelki törvények hatása alatt működik. Elsőre talán nehéz elfogadni ennek létezését, de kis erőfeszítéssel próbára lehet tenni ezeket a törvényeket és azt tapasztaljuk, hogy mindenkinél és mindig ugyanúgy működnek. Épp úgy ahogy pl. a gravitáció törvénye is mindenkinél hat, a lelki törvények is léteznek és hatnak, akár hiszünk benne, akár nem, akár szeretjük, akár nem.
Melyek ezek a törvények, és mit mondanak?

1. IRÁNYÍTÁS, KONTROLL törvénye
olyan mértékben érezzük jól magunkat, vagy érzünk pozitívan önmagunk iránt, amilyen mértékben tudjuk, hogy életünk irányítása saját kezünkben van. A gondolataink – amire és ahogyan gondolunk – meghatározzák érzéseinket. Cselekvéseinket érzéseink határozzák meg. Tetteink határozzák meg sikerünket.

2. VÉLETLEN törvénye
úgy érzik, életüket rajtuk kívül álló erők irányítják, nem rendelkeznek világos tervekkel és célokkal. Életük sodródni látszik, körbe-körbe járnak, mint a kormányos nélküli hajó.

3. OK és OKOZAT, VETÉS és ARATÁS, KOMPENZÁCIÓ törvénye
az életben minden okozatnak megvan a maga oka. A kudarc nem a véletlen műve, mint ahogy a siker sem a véletlenen múlik. Gondolataink az okok, és körülményeink az okozatok. Ha meg akarjuk változtatni életünk valamely körülményét, a gondolatunkat kell megváltoztatnunk. A világegyetemben egyetlen dolog van, ami fölött korlátlan hatalmunk van, és ez pedig a gondolkodásunk.

4. HIT törvénye
bármi, amiben hiszünk, mégpedig érzéssel, valósággá válik számunkra, mivel cselekedeteinket belső hitünk vezérli. Amilyen mértékben hisszük valamiről, hogy igaz, olyan mértékben válik a valóságunkká. A legtöbb korlát, amit mi korlátnak hittünk, a valóságban nem létezik. Ezek pusztán a tudatunkban léteznek.

5. ELVÁRÁS törvénye
amit várunk, azt meg is szerezzük. Ha bizakodással várod, hogy jó dolog történjen Veled, jó dolog fog történni Veled. A legsikeresebb emberek hozzáállása a következő: hisznek abban, hogy mindig csak jó dolgok érhetik őket. Ha nagyon pozitív elvárásaink vannak magunkkal szemben, ámulattal tapasztaljuk, milyen hatással lesz életünkre. Mindig várjuk a legjobbat! “Hiszem, hogy ma valami csodás dolog történik velem!”

6. VONZÁS törvénye
minden ember egy élő mágnes, amely ellenállhatatlanul magához vonzza azokat az embereket és körülményeket, amelyek összhangban vannak uralkodó gondolataival. Minden, amire gondolunk vibrál és kisugárzik belőlünk, méghozzá a fény sebességével. Arra gondoljunk, amit akarunk.

7. MEGFELELÉS törvénye
amilyen belül, olyan kívül. Külső világunk egy tükör, amely visszatükrözi mindazt, ami belül, belső világunkban van. Ha változtatni akarunk külső világunkon, előbb belső világunkat kell megváltoztatnunk. Azzá leszünk, amire gondolunk, mivel a gondolkodásunk az egyetlen, amit irányítani tudunk
Változtasd meg gondolataidat, és megváltoztatod az életedet!

8. TUDATALATTI TEVÉKENYSÉG törvénye
bármit ültetünk el a tudatalattinkba, az azonnal azon munkálkodik, hogy a realitásunkba hozza, és a tudatalattink minden szavunkat és tettünket, hozzáigazítja az énképünkkel összhangban lévő mintához. Szavainkat és tetteinket céljainkkal is összhangban tartja. – mindent összhangba hoz énképünkkel.

9. KONCENTRÁCIÓ törvénye
Minden, amin sokat gondolkodunk, az növekszik. Bármi, amin újból és újból elgondolkozunk, belenő a valóságunkba. A tudatalatti a vonzás törvényének a magja. Lassan felépítjük azt a vibráló mezőt, amely az éppen minket foglalkoztató gondolatnak megfelelő gondolatenergiát sugározza belőlünk, ami valóságunkba vonz embereket és körülményeket, amelyek összhangban állnak az adott gondolattal. Ezért mindig azon kell gondolkodnunk, amit el akarunk érni.

10. HELYETTESÍTÉS törvénye
a tudat egyszerre csak 1 gondolattal képes foglalkozni. Ha meg akarunk szabadulni egy negatív gondolattól, ki kell ütnünk azt egy pozitív gondolattal. Ha mindig arra gondolunk, amit akarunk, a helyettesítés törvényéből következően egyre kevesebb időnk és egyre kevesebb energiánk marad, hogy arra gondoljunk, amit nem akarunk. A koncentráció törvényét arra használjuk, hogy állandóan vágyaink eredményére gondoljunk! A tudatalatti tevékenység törvénye megváltoztatja szavainkat, tetteinket, érzéseinket és érzelmeinket és mindent, addig a pontig, melyen elkezdjük életünkbe vonzani a vágyainknak megfelelő embereket és körülményeket.

11. MEGBOCSÁTÁS törvénye
annyira vagyunk lelkileg egészségesek, amennyire képesek vagyunk megbocsátani a minket ért sérelmekért. A másoknak való megbocsátás a bűntudat kiiktatásának előfeltétele.

12. SZOKÁS törvénye
ha a határozott döntéskészség nincs meg bennünk, hogy változtassunk az életünkön, természetes hajlamunk szerint továbbra is megmaradunk az addigi, megszokott úton. A sikeres és sikertelen emberek között az a különbség, hogy a sikereseknek sikeres szokásaik vannak, a sikerteleneknek pedig sikertelenek. A siker 95 %-át az határozza meg, hogy milyen szokásokat alakítottunk ki. Ha jók a szokásaink, szinte biztos, hogy sikeresek leszünk.

13. ÉRZELEM törvénye
minden döntés, amit hozunk, az érzelmen alapul. Ha valaki azt mondja, hogy ez a logikus döntés, az azt jelenti, hogy még több érzelmet visz abba a döntésbe. Az erősebb érzelem mindig uralkodik a gyengébb érzelmen. Ha valamelyik érzelem erősebb, akkor az lesz a domináns érzelem, és az határozza meg cselekedeteinket. Minden cselekedetünket az az érzelem határozza meg, ami akkor az uralkodó. A 2 legfontosabb érzelem, ami egyszerre van meg bennünk, és folyton küzd egymással, az a félelem és a vágy. Kitartóan és következetesen csakis a vágyainkra összpontosítsuk a figyelmünket!

14. KIFEJEZŐDÉS törvénye
Bármilyen benyomás ér minket, az kifejeződik. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy minden hatás, benyomás, ami valaha érte a pszichénket, bármi okból, bárhonnan, bármilyen érzelemmel is vegyült, az az énképünk részévé vált. És mindenképpen kifejezésre jut személyiségünk vagy realitásunk részeként. A világot énképünkön keresztül látjuk. Vagyis, amit látunk, az a saját világképünk. Soha nem azt hisszük, amit látunk, hanem azt látjuk, amit hiszünk. Bármilyen hatás ér minket, amit tényként élünk meg vagy igazságként, vagy realitásként, az a saját valóságunkban jut kifejezésre.

15. MEGFORDÍTHATÓSÁG törvénye
ha egyszer már elértünk egy bizonyos sikerszintet, akkor ez a szint létrehoz egy szubjektív (érzelmi) állapotot. Ha mesterségesen létre tudjuk hozni ezt a szubjektív állapotot, az érzést, akkor ez az érzés előidézi, mozgásba hozza a vonzás és a megfelelés törvényét. Olyan embereket és körülményeket, lehetőségeket hoz az életünkbe, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megteremtsük a külső körülményeket, amik megfelelnek a szubjektumunknak. Ha arra a dologra gondolsz, amire igazán, tiszta szívedből vágysz, képzeld el, hogy már meg is szerezted!

16. GYAKORLÁS, ISMÉTLÉS, SZOKÁS törvénye
ha egy bizonyos dolgot újra és újra, egyfolytában, kellő gyakorisággal csinálunk, szokássá válik.

17. AKKUMULÁCIÓ törvénye
minden egyes dolog, amit teszünk, pozitív vagy negatív, beépül, minden egyes nagy teljesítményt ezer meg ezer apróbb teljesítmény előz meg. Minden számít!

18. RELAXÁCIÓ törvénye
A mentális világban az erőfeszítés csak árt, vagyis minél kevésbé erőlködünk, annál nagyobb a siker. Ezért behunyt szemmel vizualizáljunk! Képzeljük el az érzést könnyedén, minden erőfeszítés nélkül! És minél könnyedebbek vagyunk, annál gyorsabban fogadja el a gondolatot a tudatalatti.

19. KOMPENZÁCIÓ törvénye
mindig megfelelő mértékű kompenzációt kapunk azért, amit tettünk. Valójában több mint egyenlő mértékben kapjuk a kompenzációt. Amennyiben másokkal szemben jót cselekszünk, mások is jót cselekszenek velünk szemben. A legjobb cégek bárhol a világon a kompenzáció törvényére épülnek. Arra, hogy vessünk jó magot, és akkor jó lesz az aratás is! Minden sikertelen társadalom, minden sikertelen egyén vagy cég arra az elvre épül, hogy hajtsunk be annyit, amennyit csak lehet, és olyan keveset fektessünk be, amennyit csak tudunk!

20. SZOLGÁLAT törvénye
annyi jutalmat kapunk az életben, pontosan olyan mértékben, amennyit a mi, más embereknek tett szolgálataink érnek. A szolgálat törvénye szerint pontosan annyit fogunk kapni, amekkora szolgálatot tettünk. A legnagyobb örömöt, a legnagyobb kielégülést akkor érezzük az életben, ha másokat szolgálunk.

21. TÚLKOMPENZÁLÁS törvénye
A viszonzás törvénye szerint bármilyen szolgálatot végzünk mások számára, azért kapunk valamit viszonzásképpen. Mindig tegyünk többet, mint amennyi a fizetségünk! Fektessünk be többet, mint amennyit kiveszünk! Tegyünk többet, mint amit elvárnak! Tegyünk többet, mint amennyi a fizetségünk! Sose keresünk majd többet, mint most, míg nem teszünk többet, mint amennyiért megfizetnek. Akkor állunk majd igazán a jó oldalon, ha mindig többet és többet teszünk, mint amiért megfizetnek.

22. HASZNÁLAT törvénye
Ha nem használod kreativitásod, az ugyanúgy elsorvad, megbénul, mint a nem használt izom. De amint ismét használni kezded alkotókészséged, sőt fokozatosan terheled is azt, ugyanúgy fokozhatja teljesítményed.

23. KREATIVITÁS vagy ALKOTÓKÉSZSÉG törvénye
mai, modern korunkban mindennek alapja az ötlet

24. TUDATFELETTI TEVÉKENYSÉG törvénye
a tudatfeletti elme erejénél fogva minden ötlet, terv, cél, gondolat, amely huzamosan foglalkoztatja a tudatos elmét, meg kell hogy valósuljon a tudatfeletti segítségével. Amire az ember állandóan gondol, azt a tudatfeletti megvalósítja.

 

Albert Einstein, Marcus Aurelius, Sigmund Freud  mindhárman a pozitív gondolkodás hívei voltak.

A pozitív gondolkodás – a tévhitekkel ellentétben – nem arról szól, hogy éjjel-nappal arcunkra fagyott mosollyal különféle jó dolgokat ismételgetünk magunknak, míg a problémákat a szőnyeg alá söpörjük. A pozitív gondolkodás alappillére a megoldásra törekvő hozzáállás. Vagyis a gond felismerése után nem a sorsot kell kárhoztatnunk és azon keseregnünk, miért vagyunk szerencsétlenek, hanem a kiutat célszerű megkeresnünk.

Kétféle ember létezik. Az egyik a lehetőségekben leginkább a nehézségeket látja. A másik pedig éppen a a nehézségekben kutatja a megoldás lehetőségeit. A pozitív gondolkodás alaptörvénye kimondja, hogy a hasonló a hasonlót vonzza. Eszerint a negatív gondolkodás biztosan negatív eredményt hoz, s ellenkezőleg: aki rendszeresen optimistán és bizakodva elmélkedik, akkor a gondolatai a kreatív erőket hozza mozgásba – és a siker, ahelyett, hogy elkerülné, felé áramlik. Kudarcaink elképzelése helyett sokkal inkább a sikereinket képzeljük el. A „Jaj, ez úgysem megy!” jeligével jobb, ha bele se vágunk.

A pozitív gondolkodásnak már az ókorban is neves szószólói voltak. Marcus Aurelius így vélekedett: „Az, hogy milyen a boldog ember élete, gondolatai milyenségén múlik: így hát ügyelj erre! Ne fogadj be sötét, negatív gondolatokat.” A fogalommagyarázatok legtöbbje egy francia gyógyszerész, Émile Coué tanítására vezethetőek vissza, aki – gyógyító célzattal – saját autoszuggesztiós módszert fejlesztett ki. Véleménye szerint: ha a reggeli felkelés után és az esti lefekvés előtt hússzor elismételjük, hogy: „Mindennap, minden szempontból jobban és jobban érzem magam!”, akkor legyőzhetjük a betegségeket. Ez az önbizalom-erősítő mondat segít elűzni a negatív érzéseket és gondolatokat, amelyek felelősek testünk és szellemünk öngyógyító erejének gyengüléséért. Ezeket a mondatokat alkalmazta az agykontrollban Dr. Domján László is
Coué követői számtalan hasonló, magával ragadó és fantáziadús szlogeneket találtak ki, amelyek nem csak a betegségek, hanem az élet minden gondja-baja ellen bevethetőek. Szerintük, ha a valaki kitartóan és meggyőződéssel mond olyanokat, mint például „Erős vagyok. Mindent megvalósítok, amit elképzelek!”, akkor előbb-utóbb így is lesz.
Ki tudja? Próbálkozni azért lehet. A pozitív gondolkodás hasznos divat – s sokkal jobb, mintha a pesszimizmus nyerne szokásjogot.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!